MEZINÁRODNÍ JESLIČKY SE ZAMĚŘENÍM NA HUDBU

Chceme, aby všechny děti viděly svět vlastníma očima a cítily svým srdcem.


Maximální počet dětí je 10.Mezinárodní klientela.V oblasti výchovy a vzdělávání působíme od roku 1997.Mluvíme také anglicky a francouzsky.


Jaký je náš program a jak to u nás funguje

Po stránce ideové a metodické se naše společnost řídí výchovnými zásadami, které vycházejí z prožitkové pedagogiky a psychologického principu rozvoje emoční inteligence. 
Vytváříme podmínky pro harmonicky všestranný vývoj dítěte, objevujeme pro něj jeho povahu, talent a schopnosti. Každé dítě podporujeme v jeho nadání tak, aby z něj rostl tvořivý člověk.

V pravidelném denním programu jsou zařazeny aktivity s hudbou a tancem, zpěvem za doprovodu klavíru, hrou na jednoduché hudební nástroje úměrné věku dětí, rytmická a intonační cvičení.
Děti se u nás díky výtvarným činnostem zdokonalují v poznávání barev, ve schopnosti správně držet pastelky a štětce, zároveň také rozvíjí svou fantazii.  
Několikrát za rok nás také navštěvuje loutkové divadlo.

Během roku každému dítěti připravujeme narozeninovou oslavu s dárky, dortem, programem a fotodokumentací pro rodiče.

Nabízíme ukázkové hodiny pro rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě do našich jeslí. Každé rodině umožňujeme několikrát navštívit dopolední program jeslí zdarma z důvodu snadnější adaptace dítěte na nové prostředí.
Na přání rodičů poskytujeme také odborné konzultace na téma výchovy dětí.


Léto v Praze

V červenci a srpnu máme pro vaše děti (1-6 let) otevřeno od 8 do 17 hodin. Ceny školného na měsíc zůstávají stejné jako během školního roku. Vzhledem k tomu, že se jedná o prázdninový provoz, své dítě můžete přihlásit také jen na jednotlivé dny (1.800 Kč) a jednotlivé týdny (6.000 Kč).

Summer in Prague 

In July and August the nursery is open from Monday to Friday 8 a.m. - 5 p.m. The prices are same as for the school year. There is also a possibility to enroll your child for a day (1.800 CZK) and for a week (6.000 CZK).

L'Été à Prague

En juillet et août nous sommes ouverts pour vos enfants (à l'âge de 1-6 ans) du lundi à vendredi (8h - 17h). Les forfaits mensuels restent pareils mais vu qu'il s'agit du régime de l'été, vous pouvez inscrire vos enfants à la fréquentation hebdomadaire (6.000 CZK) ou payer par  jour (1.800 CZK).

Modré nebe bylo díky kvalitě svého programu vybráno jako jediná školka v ČR do projektu Rok evropských jazyků, který vyhlásila EU, Rada Evropy, UNESCO.

Mgr. Eva Klárová
Zakladatelka a ředitelka společnosti

Mgr. Alena Pajasová
Zakladatelka společnosti

Petra Benlalam
Vychovatelka

Eliška Dolečková
Vychovatelka

Mgr. Karolína Zapletalová
Psycholožka

#

Dopolední program 8 - 13 h 

Celodenní program 8 - 17h

Zápisné na 1 školní rok

3 000 CZK 

3 000 CZK

Školné při docházce 1x týdně

3 700 CZK měsíčně

5 300 CZK měsíčně

Školné při docházce 2x týdně

6 800 CZK měsíčně

9 600 CZK měsíčně

Školné při docházce 3x týdně

9 500 CZK měsíčně

13 200 CZK měsíčně

Školné při docházce 4x týdně

11 500 CZK měsíčně

16 100 CZK měsíčně

Školné při docházce 5x týdně

13 100 CZK měsíčně

18 300 CZK měsíčně

Přihláška na školní rok 2023/2024

Další aktivity

Komunitní herna pro rodiče a děti od 0 do 4 let

Konzultace pro rodiče

Otevírací doba
září až červen
pondělí - pátek 8:00 - 17:00 hod

Otevírací doba
červenec a srpen
pondělí - pátek 8:00 - 17:00

Modré nebe - Ciel bleu, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost pro vzdělávání a kulturu.

Ředitelka: Mgr. Eva Klárová
tel/ +420 604 671 476

Adresa jesliček

Elišky Krásnohorské 6 
110 00, Praha 1

tel/ +420 739 466 957

e-mail/ modrenebe@modrenebe.cz

Sídlo společnosti

Modré nebe - Ciel bleu o.p.s.
Vlastina 558/3
161 00, Praha 6
IČ: 27942767

Platby školného a zápisného

Název účtu:
Modré nebe - Ciel bleu, o.p.s.
Číslo účtu: 100 221 3266/2700
Banka: UniCredit, Praha 6

Jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte.

Kontaktujte nás

Máte dotaz? Potřebujete poradit? Nebo nám chcete jen něco sdělit? Napište nám pomocí kontaktního formuláře - my se Vám zpětně ozveme.

Napsat nám můžete také na

modrenebe@modrenebe.cz

Nebo zavolat na linku

+420 739 466 957
+420 604 671 476

Přijít za námi můžete na adresu:

Modré nebe - Ciel bleu o.p.s.
Elišky Krásnohorské 6
110 00, Praha 1

Výsledkem spolupráce s designovkou je naše dokonalé logo!

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022