Komunitní herna pro rodiče a děti od 0 do 3 letProgram je zaměřený na rozvoj emoční inteligence, obsahuje činnosti úměrné věku dětí. Zahrnuje rozcvičku, tanečky, zpívání, hru na hudební nástroje a výtvarné činnosti.

(zdarma - financováno z grantu MČ Praha 1 a z vlastních zdrojů)

  • Každé úterý 17:00 - 18:30 h (kromě července a srpna)
  • Modré nebe, E. Krásnohorské 6, Praha 1
  • Hlásit se můžete na telefonu +420 739 466 957