Mezinárodní jesličky

Po stránce ideové a metodické se řídíme výchovnými zásadami, které vycházejí z prožitkové pedagogiky a psychologického principu rozvoje emoční inteligence.

Maximální počet dětí je 10.

Mezinárodní klientela.

V oblasti výchovy a vzdělávání působíme od roku 1997.

Mluvíme také anglicky a francouzsky.

Modré nebe bylo díky kvalitě svého programu vybráno jako jediná školka v ČR do projektu Rok evropských jazyků, který vyhlásila EU, Rada Evropy, UNESCO.

Otevírací doba

září – červen

pondělí – pátek 8:00 – 17:00 hod

červenec a srpen

pondělí – pátek 8:00 – 17:00 hod

Přihlášky na kalendářní rok 2019/2020